Декларация о соответствии ТР ОИВВ 2011 (на украинском языке)

Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою № 1057 Кабінету Міністрів України).

Компанія EPSON приділяє велику увагу питанням охорони навколишнього середовища і веде постійну роботу з удосконалення своїх продуктів у цій області. Останнім часом одним з пріоритетних напрямків в області програми охорони навколишнього середовища є використання безпечних хімічних сполук у наших продуктах.

Компанія EPSON гарантує відповідність вироблених продуктів вимогам Технічного регламенту про обмеження використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні (далі по тексту «ТР ОВШР»), затвердженого Постановою № 1057 Кабінету Міністрів України.

На підставі вищевикладеного, компанія EPSON підтверджує, що у вироблених нею продуктах максимально допустимі значення 6 (шести) заборонених речовин відповідають вимогам ТР ОВШР.

ТР ОВШР забороняє використання зазначених нижче хімічних речовин понад гранично допустимі концентрації:

  • свинець (Pb) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних частин;
  • кадмій (Cd) - не перевищує 0,01% ваги речовини або у концентрації до 100 мільйонних частин;
  • ртуть (Hg) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних частин;
  • шестивалентний хром (Cr6 +) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних частин;
  • полібромбіфеноли (PBB) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних частин;
  • полібромдіфенолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних частин.

Для отримання більш детальної інформації про програму охорони навколишнього середовища EPSON в Європі, будь ласка, завітайте на наш Інтернет сайт: www.epson-europe.com

Академия Epson
Зарегистрируй свой Epson